Poporiturnella

allu cantare c’è vo cuntentizza
a vuce a de nescire dinta l’osse
la popolinella la popolinella va (x2)
l’abbrazzu ti lu mannu ccu lu ventu
pecchi nun pozzu fare cchiu de tantu
la popolinella la popolinella va (x2)
la popolinella la popolinella va

duerusu duerusu
duerusu duerusu
u core miu
ca nun ha vistu a cchi vo bene a mie
hoi riturnella
e nun la vistu ne
e nun la vistu ne
ieri e ne oie figurate cum’ è la vita mia
hoi riturnella

ca ta portatu quattro fiui d’oru
ca ti lle minti quannu nesci fore
la popolinella la popolinella va (x2)
la popolinella la popolinella va

e nun c’è vaiu cchiu allu timparellu
u ventu ma vuatu lu cappellu
la popolinella la popolinella va (x2)
la popolinella la popolinella va

tu rinnina chi vai
tu rinnina chi vai
lu maru maru
hoi riturnella

tu rinnina chi vai lu maru maru

fermà quannu te dicu
fermà quannu te dicu hoi dui parole
hoi riturnella
ferma quannu te dicu dui parole

ca ta portatu quattro fiui e sita
ca tille minti quannu nesci zita
la popolinella la popolinella va (x2)
la popolinella la popolinella va

ca ta portatu natra cosa ancora
chillu ca porta mpiettu la regina
la popolinella la popolinella va (x2)
la popolinella la popolinella va

e mera mu nun te cada
e mera mu nun te cada
de supra a mmaru
hoi riturnella
mera mu nun te cada de supra a mmaru

ca perdu li sigilli
ca perdu li sigili
de stu core
hoi riturnella
ca purdu li sigilli de stu core.