Lassame

lassame lassame lassame
su gridu me ricurdatu
tuttu u sangue d’aieri
ancora nun s’è asciuttatu

sentame sentame sentame
le case sannu pigliatu
chillu ca cunta
luntanu hanno fravigatu

sulu su sule è chillu c’a ne restatu
è de lla comincia la matina
sulu stu sule è chillu c’a ne restatu
senza cammisa parimu vestuti e lussu !

sentame sentame sentame
u chianu s’è rivutatu
pigliame portame e lassame
adduve u munnu è cangiatu

sarvame sarvame sarvame
e cose ca su fermate
dintra su fuassu
nun putimu dorme

sulu su sule è chillu c’a ne restatu
è de lla comincia la matina
sulu su sule è chillu c’a ne restatu
senza cammisa parimu vestuti e lussu!