Serenata mai sonata

roccu, puru l’amici su spariti
‘ntru cielo nuvuru si l’ha mangiati
na guerra muta e senza core

muri, ‘ccùpetra vista e cannunati
vulanusupra sti surdati
all’intra i fossi zumpuniati

ridi, t’ammazzi gridi e sputi fora
na raggia amara e delicata
pensero e vita mai vissuta

i serenate mai sonate
e mai cantate
supra u mare can un vo sentire…

mai nu jurnu t’era sembratu ‘ccussiongo
nu minutu ‘ccussi svelto
nu secondo tanturannu

sule, ca passa d’intra e nun mi lassa
tempo ca passo intra na fossa
ad aspettare u lampugiustu

i serenate mai sonate
e mai canatate
supra u mare can un vo sentire…

roccu, purul’amici su spariti
‘ntrucielunuvuru si l’ha mangiati
na guerra muta e senza core

mo dormi, ma supra a capu c’è battaglia
e ‘mmenzoall’occhi e all’intra i gamme
i desideri fannu sangue

i serenate mai sonate
e mai cantate
supra u mare can un vo sentire…