Coglia L'arancia

vogliu cridere ca u sangu
sia ppe tutti e nu culure
cumu c’è sale ad ogni lacrima
a ogne frunta c’è sudure
vogliu cridere ... ca puozzo tuttu

si guardu versu arreti
viu curaggiu e chianti e mamma
navi cu valige
cartuni de speranza
terre luntane e mare granne

su cielu se spartutu
fra tende e appartamenti
ma la vita d’ogne cristu
vala chiu de li diamanti
ma la vita ... vala chiu de li diamanti

ma nue mu vinnimu u sule
a chine l’acqua circa
gente chi se vinna
a chine un vo cumpra
gente chi se vinna ... a chine un vo cumpra

coglia l’arancia si
coglia l’arancia
coglia l’arancia si
coglia l’arancia
ogni panaru nu minutu de vacanza
ogne quintale nu riordu e na speranza

vogliu cridere ca u sangu
sia ppe tutti e nu culure
cumu c’è sale ad ogne lacrima
a ogne frunta c’è sudure
ma su cielu se spartutu
fra tende e appartamenti

ma la vita d’ogne cristu
vala cchiu de li diamanti