Tira nimicu miu

tira nimicu miu, tira la pinna
ca forse nescia a morte la cunnanna
tu teni carta, calamaru e pinna
ed eu purvera e palle a miu cummannu
tu si lu vicerè de chistu rignu
ed eu signu lu re de la muntagna
tannu nemicu miu, tannu m’arrinnu
quannu la capu mia penna alla ‘ntinna
nu iurnu fu apprezzata la mia pella
de chine nu valia tri cavalli
iurnu ppe iurnu affila curtella
dicennu ca de mie voia na spalla
nun mè spagnu de tie né de curtella
ca morte mia suu sarà na palla
si ccu curaggiu esci ‘ntra vinella
eu te fazzu russa la taccaglia
e senza spada muzzu, spezzu e tagliu
e senza scala sagliu duve vogliu
e senza lima li catini tagliu
e tingiu e fazzu macchie cchiù de l’ogliu
nu iume lu passu e lu stagliu
lu ventu ‘ntra nu saccu m’arrifuogliu
e pensa si me spagnu de sta pugna
si me pozzu spagnare de stù sgarru