Cinnarella

c’è chine nascia nudu o ccu la cammisa
iu signu nata nuda senza cammisa
e aspiettu ca ppe mie cangia lu tiempu
c’è chine nascia servu senza patrune
iu signu nata serva senza furtuna
e aspiettu ca ppe mie cangia lu vientu
c’è chine nascia rosa senza spine
iu signu nata jure senza giardinu
e aspiettu u malu tiempu ppe morire
c’è chine a tena d’oru e chine argientu
a caggiulilla ppe piglià u palummu
certu ca sulu iu a tiegnu e chiummu
c’è chine nascia notte e chine è jurnu
iu signu stilla chiara dintra lu scuru
e alluciu a mal’appena la jumara
c’è chine nascia munte e chine mare
iu signu nata mare e puru munte
ma u sule vatta sulu supra a frunte
ma u sule vatta sulu supra a frunte