Abballati abballati

abballati abballati
fimmine schette e maritate
ca s’unn’abballati bonu
ne be cantu e ne be sonu
s’unn’abballati pulitu
ci lu dicu allu vostru zitu
sciù sciù sciù quante fimmine ca ci su
ballanu lu palummu e la palumma
paranu figli de na sula mamma
e roccu roccu roccu…
un mi toccare can un ti toccu
finiu di cantari su landruni
finiu mu ci rumpa li cugliuni
finiu na vota viertula di linchia
finiu na vota i rumperi la minchia
e ballati cumpari natedda
e ballati cu tambureddu
ballati cumpari natedda
e nun faciti sempe accussì
iu si ballu un stancu mai
ma mi scordu di mei guai
ora si ca mi riscuordu
ca mi riscuordu
mpari peppe mpari pe
vi pigliu la misura di li scarpi
mpari natu mpari natu
attientu ca rumpiti lu mattunatu
e ballati cumpari natedda
e ballati cu tambureddu
ballati cumpari natedda
e nun faciti sempe accussì
iu si ballu un stancu mai
ma mi scordu di mei guai
ora si ca mi riscuordu
ca mi riscuordu
e lle fimmine americane
fannu l’amure ccu sette suttane
e lu fannu pensannu a ttie
tantu tantu amicu miu
e iammu iammu iammu
iammu alla fera de san giuvanni
cu tri pezze di saponi ti lu lava lu fazzolettuni
e balla balla ursu e ursu nun voli ballare
c’avi la panza china di fami
avi la panza china di fami
abballati abballati
fimmine schette e maritate
ca s’unn’abballati bonu
ne be cantu e ne be sonu
sciù sciù sciù quante fimmine ca ci su
mpari peppe mpari pe
vi pigliu la misura di li scarpi
mpari natu mpari natu
attientu ca rumpiti lu mattunatu
e ballati cumpari natedda
e ballati cu tambureddu
ballati cumpari natedda
e nun faciti sempe accussì
iu si ballu un stancu mai
ma mi scordu di mei guai
ora si ca mi riscuordu