Mintace faccia

un c’è na strada
un c’è na via
ca nun finiscia
ma c’è vo pede ppé caminà
c’è na finestra
de ddue se vida
ma c’è vo uocchiu ppé guardà
nun c’è parola
ca nun se dicia
ma c’è vo lingua ppé la dì
si c’è fatiga
s’ha dde sudare
c’è vo spertizza ppé nun sudà
mintace faccia
faccia mintace faccia
quannu unn’aspietti a fila e passi
quannu ‘ntru trafficu sonanu ‘u clacson
quannu alla scola te caccianu fore
quannu nu vigile te fa la multa
quannu a ragiune t’a va liaticannu
quannu nu surice fuja nu gattu
quannu u curaggiu tu va girannu quannu
faccia mintace faccia
quannu a furtuna t’a va circannu
quannu te suonni e un te vo disbigliare
quannu vo dorme senza russare
quannu nu jure un nu vo rigalare
e na canzune tu vo cantare