Sentil’amò

cari signuri lu tempu è venutu
a nume de l’amici ve salutu
e dopu fazzu puru a riverenza
ppè ve renne gradita la presenza
e rid’amò, e rid’amò campi cent’anni si ridi mò
sta strina nostra porta cuntentizza
appiccia occhi e core cumu na stizza
rida lu voe e raglia lu ciucciarellu
e sta ridennu puru u bumminellu
te porta lu caure de nu mantu
du patre, figliu e du spiritu santu
te carma purri, papue e puru ‘mbulle
i quatrarelli annaca dintra e culle
eppuru è suamente na canzuna
chi porta a vue la bona furtuna
e puru alle genti cchiù patute
ccù nente l’ha ridatu a saute
sentil’amò, sentil’amò, si senti friddu sentila mò
sentil’amò, sentil’amò, si senti sonnu sentila mò
ma u cantu è fattu e nue amu e trasire
rapa la porta senza nu fa dire
‘u friddu n’ha rapertu nu pitittu
e n’occhiu mi se fattu strittu strittu
e l’acqua vulla e la pasta è cauata
arrusta dintra a vrascia na patata
supru u taglieri viu na supressata
para na rosa ua pitta ‘mbrogliata
e oi cchì bell’adduru e cchì sapure
ne sunnu supra l’occhi du signure
du focuaru arriva nu tepure
e certu de gran core lu patrune
e rid’amò, e rid’amò campi cent’anni si ridi mò
u iurnu è fattu e nue t’amu e lassà
chiuda la porta e vatte a curcà
u iurnu è fattu e nue t’amu e lassà
chiuda la porta e vatte a curcà