Altri Mondi

vidu luci e su luntane
ma si ce pensi buonu sunnu fore de ssa porta
sentu lacrime e duluri
ma si ce guardi buonu sunnu ‘u sule e l’aria frisca
storie de ruvine
guerre de fatiche e sordi
se parra tutti i jurni
e la notte se vannia
storie… o su ciotie?
patruni senza cummannu
se sprova a tutte l’ure
ppe sapire cumu o quannnu
vite sfurtunate
favole d’amuri
feste e remurate
sunnu cose de ssu munnu
juri e primavera
arvuli cardilli e adduri
culuranu e jurnate
e ormai ssu cose d’atri munni
aza ‘a capu e guarda versu n’atru munnu
aza ‘a capu e guarda versu s’atru munnu
aza ‘a capu e guarda…
aza ’a capu e guarda…