Parole e gramigna

è lu core de la gente chi ne porta luntanu
a parola è la gramigna miscata cu granu
ma è lu core de la gente can a dde porta luntanu
si mi lle di na cosa diciamilla mo...
si mi lle di na cosa diciamilla mo!

ogni timpa porta acqua
e tutta l’acqua va allu mare
ma senz’ortu chi s’adacqua
a sputazza porta male

un c’è bisognu de parole
c’accumpagnanu a memoria
su lli fatti e de lu core
ca po cangianu sa storia

è lu core de la gente chi ne porta luntanu
a parola è la gramigna miscata cu granu
ma è lu core de la gente can a dde porta luntanu
si mi lle di na cosa diciamilla mo...
si mi lle di na cosa diciamilla mo!

a me dese tutti boni
pe cangià sa tiritera
ca fa vivere sta vita
sta vita de galera
a me usare tutti u core
da vecchierella allu guaglione
ppe capire ca stu munnu
nun finiscia a nu spuntune

è lu core de la gente chi ne porta luntanu
a parola è la gramigna miscata cu granu
ma è lu core de la gente can a dde porta luntanu
si mi lle di na cosa diciamilla mo...
si mi lle di na cosa diciamilla mo!

e parole su cartelli
chi te vattanu allu pettu
te cunnannanu ogni jurnu
ad essere perfettu
su n’zianiate e su jettate
ad ogni ruga ad ogni spuntune
avanti a porta du cummentu
dintra a vrascia e nu focune

è lu core de la gente chi ne porta luntanu
a parola è la gramigna miscata cu granu
ma è lu core de la gente can a dde porta luntanu
si mi lle di na cosa diciamilla mo...
si mi lle di na cosa diciamilla mo!