Tri vecchie

e tri vecchie ntrizzate dintra tri ntrizzate trizze
e pede e linu spenna tinna tinna tinna tizza
me azu la duminica duminica matina
pigliu la favuce e vaju a siminare
trovai na cerza carrica carrica e savucu
me jurnu e minne fazzu minne fazzu due vaiane

me vida lu patrune lu patrune da finestra
cchi tinne fai de stè de stè cirase amare
e me jettau na petra na petra allu garrune
lu sangue me scurriu me scurriu de lu cuzzettu

e tri vecchie ntrizzate dintra tri ntrizzate trizze
curriti tutti ccu ccu pezze e ccu pezzulle
lu sangue sta scurrennu scurrenue lu cuzzettu
curriti tutti ccu ccu pezze e ccu pezzulle
lu sangue sta scurrennu e lu cuzzettu