A Piccatura

all’arba si nne va lu surfataru
se ‘nchiuda ‘ntra lu pettu da minera
e chinu de suduri finu a sira
travagghia e la soa vita è sempre ddrà
ma cu l’aspetta nun l’importa nenti
pecchì li iorna soa li passa chini
cuddr’omu ca lu sangu avì meschinu
si tira notti e iorni e sempre cchiù
e vatti vatti vatti surfataru
ca lu cori è troppu amaru
e lu ventre da minera
ti fa dari chistu ca
e vatti vatti vatti surfataru
ca lu rrusciu t’accumpagni
poi cancelli vittu u beni
finu a quannu quannu
su l’occhi de na bella piccatura
ca livanu la paci da minera
i fimmini ‘nci fannu la sintenza
cunnanna a morte si vol’accussì
poi la svintura scinni ‘ntu paisi
lu ventu allamentusu vo passari
addrù mal’odio vruscianu li casi
la morte crida e poi giustizia fa
e vatti vatti vatti surfataru
ca lu cori è troppu amaru
e lu ventre da minera
ti fa dari chistu ca
e vatti vatti vatti surfataru
ca lu rrusciu t’accumpagni
poi cancelli vittu u beni
finu a quannu quannu
i fimmini ‘nci fannu la sintenza
a morte crida e poi giustizia fa